Infolinka

0850 00 33 44

Podpora

Ak potrebujete inform√°cie, ktor√© s√ļ spomenut√© niŇĺŇ°ie spomenut√©, tak pokrańćujte na freeSAT oddelenie

  • Inform√°cie o platb√°ch sluŇĺieb freeSAT
  • Inform√°cie o nedoplatku sluŇĺbieb freeSAT
  • Inform√°cie o nefunkńćnosti sluŇĺieb freeSAT, zmluve, vyuńćtovan√≠

Ak m√°te probl√©my s internetom, evidujete v√Ĺpadok alebo potrebujete poradiŇ• kontaktujte infolinku 0850 00 33 44

Ak m√°te probl√©my so zak√ļpen√Ĺm produktom kontaktujte n√°s na infolinke 0850 00 33 44. Ak m√°te probl√©my s objedn√°vkou kontaktujte n√°s e-mailom alebo telefonicky.

Na tejto str√°nke sme pre v√°s pripravili na stiahnutie mnoŇĺstvo dokumentov o sluŇĺbe freeSAT. VŇ°etky dokumenty sa pravidelne aktualizuj√ļ, aby zodpovedali najnovŇ°ej ponuke naŇ°ich sluŇĺieb. Dokumenty si m√īŇĺete zobraziŇ• a stiahnuŇ• kliknut√≠m na odkazy.

Cenník a zmluvné podmienky
Zoznam kanálov a frekvencií pre naladenie

V√°Ňĺen√Ĺ z√°kazn√≠k,zoznam frekvenci√≠ v√°m umoŇĺn√≠ naladiŇ• si vŇ°etky kan√°ly obsiahnut√© v programov√Ĺch bal√≠koch, ktor√© m√°te aktivovan√©.

Naladenie satelitn√©ho prij√≠mańća od freeSAT
Satelitn√Ĺ prij√≠mańć od freeSAT si vŇ°etky frekvencie nalad√≠ automaticky. V pr√≠pade ak√Ĺchkońĺvek zmien prebehne automatick√© preladenie vŇ°etk√Ĺch kan√°lov, ktor√© m√° uŇĺ√≠vateńĺ aktivovan√© a kan√°lov FTA (vońĺne vysielan√© kan√°ly bez k√≥dovania), a to bez akejkońĺvek potreby z√°sahu uŇĺ√≠vateńĺa.

Naladenie vlastn√©ho satelitn√©ho prij√≠mańća
Ak m√°te vlastn√Ĺ satelitn√Ĺ prij√≠mańć, uistite sa, Ňĺe ste si naladili vŇ°etky kan√°ly z programov√Ĺch bal√≠kov, ktor√© m√°te aktivovan√©. Pre ladenie kan√°lov podńĺa uveden√©ho zoznamu sa, pros√≠m, riańŹte n√°vodom na pouŇĺitie k vaŇ°emu satelitn√©mu prij√≠mańću.

Zoznam frekvencií freeSAT si stiahnete tu